Kayıtlar

Aralık, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
ASPEG LOGOSUNUN HİKAYESİ İnsanlık tarihinde ve iletişiminde şekillerle anlatım büyük bir önem taşımaktadır. Uzun uzun konuşarak anlatmak istediğiniz bir şeyi bir simge veya bir sembolle çok kısa bir sürede karşı tarafa aktarabilirsiniz. Simgeler, semboller, her zaman ve her zaman tarihte çok önem arz etmiştir ve bazı simgeler ve semboller zaman içinde ilk taşıdığı anlamlardan sapıp tamamen başka bir şeyler anlatmaya başlamıştır bize. Buna en güzel örnek Svastika haçı yani gamalı haçtır. Hemen hemen her kültürde önemli bir sembol olan gamalı haç gizliilimler.tr.gg'deki kaynakçaya göre"İyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak" anlamına gelmektedir. Halbuki 20.yy'dan sonra tamamen kan, gözyaşı ve ölümü hatırlatan nazi sembolü olarak akıllarda kalmıştır. Sembol ve simgeler aynı zamanda çok anlamlıdır, birçok anlamı ifade eder.

Şimdi ASPEG logosunu bir sembol veya simge olarak kabul etmek biraz zor olsa da, ben,  kendimce hikayesini, neyi anlam ifade ettiğini aslında bir sembol…